Ca3(PO4)2 + 2 H2SO4 Ca(H2PO4)2 + 2 CaSO4

反应物:

 • Ca3(PO4)2Tricalcium diphosphate 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
  • 其他名称: 磷酸钙 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02, 正磷酸钙 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06, 磷酸三钙 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
  • 外观: 白色无定性固体 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
 • H2SO4硫酸 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06来源: wikidata, 被评估: 2019-09-07, Sulfuric acid(Sulphuric acid) 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
  • 外观: 液态 | 无色无臭 | 有酸味 | 清澈而黏稠 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06

产物:

 • Ca(H2PO4)2Calcium dihydrogenphosphate 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
  • 其他名称: 磷酸二氢钙 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02, 磷酸一钙 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02, E 341a 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
 • CaSO4
  • 名称: 硫酸钙 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02, 灰泥 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06, 硫酸鈣 来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02, CaSO4 来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02
  • 外观: 白色固体 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06