2 AlCl3 (aq) + 3 Pb(NO3)2 (aq) 2 Al(NO3)3 (aq) + 3 PbCl2 (s)

这是沉淀反应: PbCl2 是形成的沉淀.

反应物:

 • AlCl3Aluminium(III) chloride 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
  • 其他名称: 氯化鋁 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06, 三氯化鋁 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06, 氯化铝 来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02, 三氯化铝 来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02
  • 外观: 易潮解的黃色或白色固體 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
 • Pb(NO3)2硝酸鉛(II) 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06, Lead(II) nitrate 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
  • 其他名称: 硝酸铅 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02, Lead nitrate 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06, Plumbous nitrate 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
  • 外观: 白色固体 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06

产物:

 • Al(NO3)3Aluminium nitrate 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06, 硝酸鋁 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02
  • 其他名称: 硝酸铝 来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02
  • 外观: 無色或白色潮解性固體 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
 • PbCl2Lead(II) chloride 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06, Lead dichloride 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
  • 其他名称: 氯化鉛 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06来源: wikidata, 被评估: 2019-09-02, 二氯化鉛 氯化鉛(II) 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06
  • 外观: 白色无味固体 来源: wikipedia, 被评估: 2019-11-06