SiO2 + 4 HF SiF4 + 2 H2O

Toto je acido-bázická reakcia (neutralizácia): SiO2 je báza, HF je kyselina.

Reaktanty:

  • SiO2
    • HF

      Produkty:

      • SiF4
        • H2O