2 OH- + Cr2O72- H2O + 2 CrO42-

Reaktanty:

  • OH-
    • Názvy: Hydroxid zdroj: wikidata, získané: 2019-09-07, Lúh zdroj: wikidata, získané: 2019-09-07
  • Cr2O72-

Produkty:

  • H2O
    • CrO42-