2 NaOH (aq) + SO2 (aq) H2 (g) + Na2SO4 (aq)

Toto je acido-bázická reakcia (neutralizácia): NaOH je báza, SO2 je kyselina.

Toto je oxidačně-redukčná (redox) reakcia:

SIV - 2 e- SVI (oxidace)

2 HI + 2 e- 2 H0 (redukcie)

SO2 je redukčné činidlo, NaOH je oxidačné činidlo.

V reakcii sa vyvíja plyn H2.

Reaktanty:

 • NaOH
  • Názvy: Hydroxid sodný zdroj: wikipedia, získané: 2019-09-28zdroj: wikidata, získané: 2019-09-02, Lúh sodný zdroj: wikipedia, získané: 2019-09-28, Kaustická sóda zdroj: wikipedia, získané: 2019-09-28
  • Vzhľad: Biela pevná látka zdroj: wikipedia, získané: 2019-09-28
 • SO2
  • Názvy: Oxid siričitý zdroj: wikipedia, získané: 2019-09-28zdroj: wikidata, získané: 2019-09-02
  • Vzhľad: Bezfarebná kvapalina alebo bezfarebný plyn zdroj: wikipedia, získané: 2019-09-28

Produkty:

 • H2
  • Na2SO4