NaOH (aq) + HCN (aq) H2O (l) + NaCN (aq)

Toto je acido-bázická reakcia (neutralizácia): NaOH je báza, HCN je kyselina.

Reaktanty:

 • NaOH
  • Názvy: Hydroxid sodný zdroj: wikipedia, získané: 2019-09-28zdroj: wikidata, získané: 2019-09-02, Lúh sodný zdroj: wikipedia, získané: 2019-09-28, Kaustická sóda zdroj: wikipedia, získané: 2019-09-28
  • Vzhľad: Biela pevná látka zdroj: wikipedia, získané: 2019-09-28
 • HCN
  • Názvy: Kyanovodík zdroj: wikipedia, získané: 2019-09-28zdroj: wikidata, získané: 2019-09-02, Kyselina kyanovodíková zdroj: wikipedia, získané: 2019-09-28zdroj: wikidata, získané: 2019-09-02
  • Vzhľad: Bezfarebná kvapalina zdroj: wikipedia, získané: 2019-09-28

Produkty:

 • H2O
  • NaCN