2 NaOH (aq) + H3PO4 (aq) 2 H2O (l) + Na2HPO4 (aq)

Toto je acido-bázická reakcia (neutralizácia): NaOH je báza, H3PO4 je kyselina.

Reaktanty:

 • NaOH
  • Názvy: Hydroxid sodný zdroj: wikipedia, získané: 2019-09-28zdroj: wikidata, získané: 2019-09-02, Lúh sodný zdroj: wikipedia, získané: 2019-09-28, Kaustická sóda zdroj: wikipedia, získané: 2019-09-28
  • Vzhľad: Biela pevná látka zdroj: wikipedia, získané: 2019-09-28
 • H3PO4
  • Názvy: Kyselina fosforečná zdroj: wikipedia, získané: 2019-09-28zdroj: wikidata, získané: 2019-09-02, Kyselina ortofosforečná zdroj: wikipedia, získané: 2019-09-28, Kyselina trihydrogenfosforečná zdroj: wikidata, získané: 2019-09-02
  • Vzhľad: Viskózna kvapalina zdroj: wikipedia, získané: 2019-09-28

Produkty:

 • H2O
  • Na2HPO4
   • Názvy: Fosforečnan disodný zdroj: wikidata, získané: 2019-09-02, Monofosforečnan disodný zdroj: wikidata, získané: 2019-09-02, Sekundárny fosforečnan sodný zdroj: wikidata, získané: 2019-09-02, E339ii zdroj: wikidata, získané: 2019-09-02