NaOH + Cu Ø

Táto reakcia za normálnych podmienok neprebieha, keďže Na je reaktívnejšie než Cu. Reakcia by mala ísť obrátene:
2 NaOH + Cu 2 Na + Cu(OH)2