3 NaOH + AlBr3 Al(OH)3 + 3 NaBr

Reaktanty:

 • NaOH
  • Názvy: Hydroxid sodný zdroj: wikipedia, získané: 2019-09-28zdroj: wikidata, získané: 2019-09-02, Lúh sodný zdroj: wikipedia, získané: 2019-09-28, Kaustická sóda zdroj: wikipedia, získané: 2019-09-28
  • Vzhľad: Biela pevná látka zdroj: wikipedia, získané: 2019-09-28
 • AlBr3
  • Názvy: Bromid hlinitý zdroj: wikipedia, získané: 2019-09-28zdroj: wikidata, získané: 2019-09-02
  • Vzhľad: Biela hygroskopická práškovitá alebo kryštalická pevná látka zdroj: wikipedia, získané: 2019-09-28

Produkty:

 • Al(OH)3
  • Názvy: Hydroxid hlinitý zdroj: wikidata, získané: 2019-09-02
 • NaBr
  • Názvy: Bromid sodný zdroj: wikipedia, získané: 2019-09-28zdroj: wikidata, získané: 2019-09-02, Sedoneural zdroj: wikipedia, získané: 2019-09-28
  • Vzhľad: Biely kryštalický prášok zdroj: wikipedia, získané: 2019-09-28