NaOH + Al(OH)3 Na[Al(OH)4]

Toto je acido-bázická reakcia (neutralizácia): NaOH je báza, Al(OH)3 je kyselina.

Toto je koordinačná (komplexotvorná) reakcia: Na[Al(OH)4] je vznikajúci komplex.

Reaktanty:

  • NaOH
    • Názvy: Hydroxid sodný zdroj: wikipedia, získané: 2019-09-28zdroj: wikidata, získané: 2019-09-02, Lúh sodný zdroj: wikipedia, získané: 2019-09-28, Kaustická sóda zdroj: wikipedia, získané: 2019-09-28
    • Vzhľad: Biela pevná látka zdroj: wikipedia, získané: 2019-09-28
  • Al(OH)3
    • Názvy: Hydroxid hlinitý zdroj: wikidata, získané: 2019-09-02

Produkty:

  • Na[Al(OH)4]