Na2SO3 + Ca Ø

Táto reakcia za normálnych podmienok neprebieha, keďže Na je reaktívnejšie než Ca. Reakcia by mala ísť obrátene:
Na2SO3 + Ca 2 Na + CaSO3