Mg + 2 CH3COOH H2 + Mg(CH3COO)2

Reaktanty:

  • Mg
    • Názvy: Horčík zdroj: wikidata, získané: 2019-09-07, Mg zdroj: wikidata, získané: 2019-09-07
  • CH3COOH
    • Názvy: Kyselina octová zdroj: wikidata, získané: 2019-09-07, Kyselina etánová zdroj: wikidata, získané: 2019-09-07, E260 zdroj: wikidata, získané: 2019-09-07

Produkty:

  • H2
    • Mg(CH3COO)2