3 Mg(OH)2 + 2 H3PO3 6 H2O + Mg3(PO3)2

Reaktanty:

 • Mg(OH)2
  • H3PO3
   • Názvy: Kyselina fosforitá zdroj: wikipedia, získané: 2019-09-28zdroj: wikidata, získané: 2019-09-04, Kyselina fosfonová zdroj: wikipedia, získané: 2019-09-28, Hydrogenfosfonát zdroj: wikipedia, získané: 2019-09-28zdroj: wikidata, získané: 2019-09-04, Dihydroxyfosfínoxid zdroj: wikipedia, získané: 2019-09-28zdroj: wikidata, získané: 2019-09-04
   • Vzhľad: Bezfarebná kryštalická látka zdroj: wikipedia, získané: 2019-09-28

  Produkty:

  • H2O
   • Mg3(PO3)2