? KOH + ? KMnO4 + ? C3H6 ? H2O + ? K2MnO4 + ? CH3COOH + ? K2CO33

Chyba: Chyba pri výpočte koeficientov: Neexistuje jednoznačné riešenie