3 KOH + Al(OH)3 K3[Al(OH)6]

Toto je acido-bázická reakcia (neutralizácia): KOH je báza, Al(OH)3 je kyselina.

Toto je koordinačná (komplexotvorná) reakcia: K3[Al(OH)6] je vznikajúci komplex.

Reaktanty:

  • KOH
    • Názvy: Hydroxid draselný zdroj: wikipedia, získané: 2019-09-28zdroj: wikidata, získané: 2019-09-02, Lúh draselný zdroj: wikipedia, získané: 2019-09-28
    • Vzhľad: Biela tuhá látka zdroj: wikipedia, získané: 2019-09-28
  • Al(OH)3
    • Názvy: Hydroxid hlinitý zdroj: wikidata, získané: 2019-09-02

Produkty:

  • K3[Al(OH)6]