? KMnO4 + ? C6H5C2H5 ? H2O + ? KOH + ? MnO2 + ? K2CO3 + ? C6H5COOH

Chyba: Chyba pri výpočte koeficientov: Neexistuje jednoznačné riešenie