2 HNO3 + ZnO H2O + Zn(NO3)2

Toto je acido-bázická reakcia (neutralizácia): HNO3 je kyselina, ZnO je báza.

Reaktanty:

  • HNO3
    • Názvy: Kyselina dusičná zdroj: wikidata, získané: 2019-09-02, HNO3 zdroj: wikidata, získané: 2019-09-02, Lúčavka zdroj: wikidata, získané: 2019-09-02
  • ZnO
    • Názvy: Oxid zinočnatý zdroj: wikidata, získané: 2019-09-02, Zinková beloba zdroj: wikidata, získané: 2019-09-02

Produkty:

  • H2O
    • Zn(NO3)2