3 HNO3 + Zn H2O + Zn(NO3)2HNO2

Reaktanty:

  • HNO3
    • Názvy: Kyselina dusičná zdroj: wikidata, získané: 2019-09-02, HNO3 zdroj: wikidata, získané: 2019-09-02, Lúčavka zdroj: wikidata, získané: 2019-09-02
  • Zn
    • Názvy: Zinok zdroj: wikidata, získané: 2019-09-07, Zn zdroj: wikidata, získané: 2019-09-07

Produkty:

  • H2O
    • Zn(NO3)2HNO2