HNO3 (aq) + NaOH (aq) H2O (l) + NaNO3 (aq)

Toto je acido-bázická reakcia (neutralizácia): HNO3 je kyselina, NaOH je báza.

Reaktanty:

 • HNO3
  • Názvy: Kyselina dusičná zdroj: wikidata, získané: 2019-09-02, HNO3 zdroj: wikidata, získané: 2019-09-02, Lúčavka zdroj: wikidata, získané: 2019-09-02
 • NaOH
  • Názvy: Hydroxid sodný zdroj: wikipedia, získané: 2019-09-28zdroj: wikidata, získané: 2019-09-02, Lúh sodný zdroj: wikipedia, získané: 2019-09-28, Kaustická sóda zdroj: wikipedia, získané: 2019-09-28
  • Vzhľad: Biela pevná látka zdroj: wikipedia, získané: 2019-09-28

Produkty:

 • H2O
  • NaNO3
   • Názvy: Dusičnan sodný zdroj: wikidata, získané: 2019-09-02