2 HNO3 (aq) + Na2SO3 (aq) H2O (l) + Na2SO4 (aq) + 2 NO2 (l)

Toto je acido-bázická reakcia (neutralizácia): HNO3 je kyselina, Na2SO3 je báza.

Toto je oxidačně-redukčná (redox) reakcia:

SIV - 2 e- SVI (oxidace)

2 NV + 2 e- 2 NIV (redukcie)

Na2SO3 je redukčné činidlo, HNO3 je oxidačné činidlo.

Reaktanty:

 • HNO3
  • Názvy: Kyselina dusičná zdroj: wikidata, získané: 2019-09-02, HNO3 zdroj: wikidata, získané: 2019-09-02, Lúčavka zdroj: wikidata, získané: 2019-09-02
 • Na2SO3
  • Názvy: Siričitan sodný zdroj: wikidata, získané: 2019-09-02

Produkty:

 • H2O
  • Na2SO4
   • NO2
    • Názvy: Oxid dusičitý zdroj: wikidata, získané: 2019-09-02, Kysličník dusičitý zdroj: wikidata, získané: 2019-09-02