HNO3 (aq) + NH4OH (l) NH4NO3 (aq) + H2O (l)

Toto je acido-bázická reakcia (neutralizácia): HNO3 je kyselina, NH4OH je báza.

Reaktanty:

 • HNO3
  • Názvy: Kyselina dusičná zdroj: wikidata, získané: 2019-09-02, HNO3 zdroj: wikidata, získané: 2019-09-02, Lúčavka zdroj: wikidata, získané: 2019-09-02
 • NH4OH
  • Názvy: Čpavok zdroj: wikipedia, získané: 2019-09-28zdroj: wikidata, získané: 2019-09-07, Čpavková voda zdroj: wikipedia, získané: 2019-09-28, Hydroxid amónny zdroj: wikipedia, získané: 2019-09-28
  • Vzhľad: Bezfarebná kvapalina zdroj: wikipedia, získané: 2019-09-28

Produkty:

 • NH4NO3
  • Názvy: Dusičnan amónny zdroj: wikidata, získané: 2019-09-02
 • H2O