2 HNO3 + K2CO3 2 KNO3 + H2CO3

Toto je acido-bázická reakcia (neutralizácia): HNO3 je kyselina, K2CO3 je báza.

Reaktanty:

 • HNO3
  • Názvy: Kyselina dusičná zdroj: wikidata, získané: 2019-09-02, HNO3 zdroj: wikidata, získané: 2019-09-02, Lúčavka zdroj: wikidata, získané: 2019-09-02
 • K2CO3
  • Názvy: Uhličitan draselný zdroj: wikipedia, získané: 2019-09-28zdroj: wikidata, získané: 2019-09-02, Potaš zdroj: wikipedia, získané: 2019-09-28zdroj: wikidata, získané: 2019-09-02
  • Vzhľad: Biela kryštalická látka zdroj: wikipedia, získané: 2019-09-28

Produkty:

 • KNO3
  • Názvy: Dusičnan draselný zdroj: wikidata, získané: 2019-09-02
 • H2CO3
  • Názvy: Kyselina peroxomravčia zdroj: wikidata, získané: 2019-09-02