3 HNO3 + C7H9 3 H2O + C7H6(NO2)3

Reaktanty:

  • HNO3
    • Názvy: Kyselina dusičná zdroj: wikidata, získané: 2019-09-02, HNO3 zdroj: wikidata, získané: 2019-09-02, Lúčavka zdroj: wikidata, získané: 2019-09-02
  • C7H9

Produkty:

  • H2O
    • C7H6(NO2)3