HNO3 + Al(OH)3 H2O + Al(OH)2NO3

Toto je acido-bázická reakcia (neutralizácia): HNO3 je kyselina, Al(OH)3 je báza.

Reaktanty:

  • HNO3
    • Názvy: Kyselina dusičná zdroj: wikidata, získané: 2019-09-02, HNO3 zdroj: wikidata, získané: 2019-09-02, Lúčavka zdroj: wikidata, získané: 2019-09-02
  • Al(OH)3
    • Názvy: Hydroxid hlinitý zdroj: wikidata, získané: 2019-09-02

Produkty:

  • H2O
    • Al(OH)2NO3