H2SO4 + SrSO3 H2SO3 + SrSO4

Reaktanty:

  • H2SO4
    • Názvy: Kyselina sírová zdroj: wikidata, získané: 2019-09-07
  • SrSO3

Produkty:

  • H2SO3
    • Názvy: Kyselina siričitá zdroj: wikidata, získané: 2019-09-02
  • SrSO4