H2SO4 (aq) + Pb(OH)2 (s) 2 H2O (l) + PbSO4 (s)

Toto je acido-bázická reakcia (neutralizácia): H2SO4 je kyselina, Pb(OH)2 je báza.

Reaktanty:

  • H2SO4
    • Názvy: Kyselina sírová zdroj: wikidata, získané: 2019-09-07
  • Pb(OH)2
    • Názvy: Olovená beloba zdroj: wikidata, získané: 2019-09-02

Produkty:

  • H2O
    • PbSO4