H2SO4 (aq) + 2 NaBr (aq) Na2SO4 (aq) + 2 HBr (aq)

Reaktanty:

 • H2SO4
  • Názvy: Kyselina sírová zdroj: wikidata, získané: 2019-09-07
 • NaBr
  • Názvy: Bromid sodný zdroj: wikipedia, získané: 2019-09-28zdroj: wikidata, získané: 2019-09-02, Sedoneural zdroj: wikipedia, získané: 2019-09-28
  • Vzhľad: Biely kryštalický prášok zdroj: wikipedia, získané: 2019-09-28

Produkty:

 • Na2SO4
  • HBr
   • Názvy: Bromovodík zdroj: wikipedia, získané: 2019-09-28zdroj: wikidata, získané: 2019-09-02
   • Vzhľad: Bezfarebný plyn zdroj: wikipedia, získané: 2019-09-28