H2SO4 + 2 Na(OH) 2 H2O + Na2SO4

Reaktanty:

  • H2SO4
    • Názvy: Kyselina sírová zdroj: wikidata, získané: 2019-09-07
  • Na(OH)

Produkty:

  • H2O
    • Na2SO4