H2SO4 + NH3 (NH4)HSO4

Toto je acido-bázická reakcia (neutralizácia): H2SO4 je kyselina, NH3 je báza.

Reaktanty:

  • H2SO4
    • Názvy: Kyselina sírová zdroj: wikidata, získané: 2019-09-07
  • NH3
    • Názvy: Amoniak zdroj: wikipedia, získané: 2019-09-28zdroj: wikidata, získané: 2019-09-02
    • Vzhľad: Bezfarebný plyn zdroj: wikipedia, získané: 2019-09-28

Produkty:

  • (NH4)HSO4