6 H2SO4 (aq) + 4 KMnO4 (aq) + 5 CH3CH2CH2OH (aq) 11 H2O (l) + 2 K2SO4 (aq) + 4 MnSO4 (aq) + 5 CH3CH2COOH (aq)

Reaktanty:

 • H2SO4
  • Názvy: Kyselina sírová zdroj: wikidata, získané: 2019-09-07
 • KMnO4
  • Názvy: Manganistan draselný zdroj: wikipedia, získané: 2019-09-28zdroj: wikidata, získané: 2019-09-02, Hypermangán zdroj: wikipedia, získané: 2019-09-28zdroj: wikidata, získané: 2019-09-02
  • Vzhľad: Tmavofialová tuhá látka zdroj: wikipedia, získané: 2019-09-28
 • CH3CH2CH2OH
  • Názvy: Propanol zdroj: wikidata, získané: 2019-09-02

Produkty:

 • H2O
  • K2SO4
   • Názvy: Síran draselný zdroj: wikipedia, získané: 2019-09-28zdroj: wikidata, získané: 2019-09-02, Sulfát draselný zdroj: wikipedia, získané: 2019-09-28zdroj: wikidata, získané: 2019-09-02, Draselná soľ kyseliny sírovej zdroj: wikipedia, získané: 2019-09-28zdroj: wikidata, získané: 2019-09-02, K2SO4 zdroj: wikidata, získané: 2019-09-02
   • Vzhľad: Biela práškovitá alebo kryštalická látka zdroj: wikipedia, získané: 2019-09-28
  • MnSO4
   • Názvy: Síran mangánatý zdroj: wikidata, získané: 2019-09-02
  • CH3CH2COOH
   • Názvy: Kyselina propiónová zdroj: wikidata, získané: 2019-09-02, Kyselina propánová zdroj: wikidata, získané: 2019-09-02