3 H2SO4 (aq) + Fe2O3 (s) 3 H2O (l) + Fe2(SO4)3 (s)

Toto je acido-bázická reakcia (neutralizácia): H2SO4 je kyselina, Fe2O3 je báza.

Reaktanty:

  • H2SO4
    • Názvy: Kyselina sírová zdroj: wikidata, získané: 2019-09-07
  • Fe2O3
    • Názvy: Oxid železitý zdroj: wikipedia, získané: 2019-09-28zdroj: wikidata, získané: 2019-09-07

Produkty:

  • H2O
    • Fe2(SO4)3