3 H2SO4 (aq) + 2 AlCl3 (aq) 6 HCl (aq) + Al2(SO4)3 (aq)

Reaktanty:

 • H2SO4
  • Názvy: Kyselina sírová zdroj: wikidata, získané: 2019-09-07
 • AlCl3
  • Názvy: Chlorid hlinitý zdroj: wikipedia, získané: 2019-09-28zdroj: wikidata, získané: 2019-09-02
  • Vzhľad: Bezvodý, biely prášok; hydrátovaný, nažlté až žlté kryštáliky zdroj: wikipedia, získané: 2019-09-28

Produkty:

 • HCl
  • Názvy: Kyselina chlorovodíková zdroj: wikipedia, získané: 2019-09-28, Kyselina soľná zdroj: wikipedia, získané: 2019-09-28, Chlorovodík zdroj: wikidata, získané: 2019-09-02
  • Vzhľad: Bezfarebná kvapalina zdroj: wikipedia, získané: 2019-09-28
 • Al2(SO4)3