3 H2SO4 (aq) + 2 Al(OH)3 (s) 6 H2O (l) + Al2(SO4)3 (aq)

Toto je acido-bázická reakcia (neutralizácia): H2SO4 je kyselina, Al(OH)3 je báza.

Reaktanty:

  • H2SO4
    • Názvy: Kyselina sírová zdroj: wikidata, získané: 2019-09-07
  • Al(OH)3
    • Názvy: Hydroxid hlinitý zdroj: wikidata, získané: 2019-09-02

Produkty:

  • H2O
    • Al2(SO4)3