6 H2O + Zn3Sb2 3 Zn(OH)2 + 2 SbH3

Reaktanty:

 • H2O
  • Zn3Sb2

   Produkty:

   • Zn(OH)2
    • Názvy: Hydroxid zinočnatý zdroj: wikidata, získané: 2019-09-02
   • SbH3