? H2O + ? XeF4 ? O2 + ? HF + ? Xe + ? XeO3

Chyba: Chyba pri výpočte koeficientov: Neexistuje jednoznačné riešenie