3 H2O + PBr3 3 HBr + H3PO3

Reaktanty:

 • H2O
  • PBr3
   • Názvy: Bromid fosforitý zdroj: wikipedia, získané: 2019-09-28zdroj: wikidata, získané: 2019-09-02
   • Vzhľad: Číra, bezfarebná kvapalina s prenikavým zápachom zdroj: wikipedia, získané: 2019-09-28

  Produkty:

  • HBr
   • Názvy: Bromovodík zdroj: wikipedia, získané: 2019-09-28zdroj: wikidata, získané: 2019-09-02
   • Vzhľad: Bezfarebný plyn zdroj: wikipedia, získané: 2019-09-28
  • H3PO3
   • Názvy: Kyselina fosforitá zdroj: wikipedia, získané: 2019-09-28zdroj: wikidata, získané: 2019-09-04, Kyselina fosfonová zdroj: wikipedia, získané: 2019-09-28, Hydrogenfosfonát zdroj: wikipedia, získané: 2019-09-28zdroj: wikidata, získané: 2019-09-04, Dihydroxyfosfínoxid zdroj: wikipedia, získané: 2019-09-28zdroj: wikidata, získané: 2019-09-04
   • Vzhľad: Bezfarebná kryštalická látka zdroj: wikipedia, získané: 2019-09-28