3 H2O + 3 K2CO3 + 2 AlBr3 3 CO2 + 6 KBr + 2 Al(OH)3

Reaktanty:

 • H2O
  • K2CO3
   • Názvy: Uhličitan draselný zdroj: wikipedia, získané: 2019-09-28zdroj: wikidata, získané: 2019-09-02, Potaš zdroj: wikipedia, získané: 2019-09-28zdroj: wikidata, získané: 2019-09-02
   • Vzhľad: Biela kryštalická látka zdroj: wikipedia, získané: 2019-09-28
  • AlBr3
   • Názvy: Bromid hlinitý zdroj: wikipedia, získané: 2019-09-28zdroj: wikidata, získané: 2019-09-02
   • Vzhľad: Biela hygroskopická práškovitá alebo kryštalická pevná látka zdroj: wikipedia, získané: 2019-09-28

  Produkty:

  • CO2
   • Názvy: Oxid uhličitý zdroj: wikipedia, získané: 2019-09-28zdroj: wikidata, získané: 2019-09-02
   • Vzhľad: Bezfarebný plyn zdroj: wikipedia, získané: 2019-09-28
  • KBr
   • Názvy: Bromid draselný zdroj: wikipedia, získané: 2019-09-28zdroj: wikidata, získané: 2019-09-02
   • Vzhľad: Biela tuhá látka zdroj: wikipedia, získané: 2019-09-28
  • Al(OH)3
   • Názvy: Hydroxid hlinitý zdroj: wikidata, získané: 2019-09-02