5 H2O + 5 H2SO4 + 7 CaF2 + Ta2O5 5 CaSO4*2H2O + 2 Ca(TaF7)

Reaktanty:

 • H2O
  • H2SO4
   • Názvy: Kyselina sírová zdroj: wikidata, získané: 2019-09-07
  • CaF2
   • Ta2O5

    Produkty:

    • CaSO4*2H2O
     • Názvy: Sadrovec zdroj: wikidata, získané: 2019-09-07, Gypsum zdroj: wikidata, získané: 2019-09-07
    • Ca(TaF7)