3 H2O (l) + CaCN2 (s) 2 NH3 (aq) + CaCO3 (s)

Reaktanty:

 • H2O
  • CaCN2

   Produkty:

   • NH3
    • Názvy: Amoniak zdroj: wikipedia, získané: 2019-09-28zdroj: wikidata, získané: 2019-09-02
    • Vzhľad: Bezfarebný plyn zdroj: wikipedia, získané: 2019-09-28
   • CaCO3
    • Názvy: Uhličitan vápenatý zdroj: wikidata, získané: 2019-09-02