16 H+ + 3 C2H5OH + 2 Cr2O72- 11 H2O + 4 Cr3+ + 3 CH3CO2H

Reaktanty:

  • H+
  • C2H5OH
    • Názvy: Etanol (bezvodý) zdroj: wikipedia, získané: 2019-09-28, Etylalkohol zdroj: wikipedia, získané: 2019-09-28, Hydroxyetán zdroj: wikipedia, získané: 2019-09-28
  • Cr2O72-

Produkty:

  • H2O
    • Cr3+
    • CH3CO2H