4 FeAsS + 10 O2 As4O6 + 2 Fe2O3 + 4 SO2

Reaktanty:

 • FeAsS
  • O2

   Produkty:

   • As4O6
   • Fe2O3
    • Názvy: Oxid železitý zdroj: wikipedia, získané: 2019-09-28zdroj: wikidata, získané: 2019-09-07
   • SO2
    • Názvy: Oxid siričitý zdroj: wikipedia, získané: 2019-09-28zdroj: wikidata, získané: 2019-09-02
    • Vzhľad: Bezfarebná kvapalina alebo bezfarebný plyn zdroj: wikipedia, získané: 2019-09-28