CuSO4*2H2O H2SO4 + Cu(OH)2

Reaktanty:

  • CuSO4*2H2O

Produkty:

  • H2SO4
    • Názvy: Kyselina sírová zdroj: wikidata, získané: 2019-09-07
  • Cu(OH)2