3 Cu(NO3)2 + 2 K3[Fe(CN)6] Cu3[Fe(CN)6]2 + 6 KNO3

Reaktanty:

 • Cu(NO3)2
  • Názvy: Dusičnan meďnatý zdroj: wikidata, získané: 2019-09-02
 • K3[Fe(CN)6]
  • Názvy: Hexakyanoželezitan draselný zdroj: wikipedia, získané: 2019-09-28zdroj: wikidata, získané: 2019-09-02, Červená krvná soľ zdroj: wikipedia, získané: 2019-09-28zdroj: wikidata, získané: 2019-09-02
  • Vzhľad: Tmavočervená tuhá látka zdroj: wikipedia, získané: 2019-09-28

Produkty:

 • Cu3[Fe(CN)6]2
 • KNO3
  • Názvy: Dusičnan draselný zdroj: wikidata, získané: 2019-09-02