Cr2O72- + 6 (Cl)- + 14 H+ 2 (Cr)3+ + 3 Cl2 + 7 H2O

Toto je oxidačně-redukčná (redox) reakcia:

6 Cl-I - 6 e- 6 Cl0 (oxidace)

2 CrVI + 6 e- 2 CrIII (redukcie)

Cl- je redukčné činidlo, Cr2O72- je oxidačné činidlo.

Reaktanty:

  • Cr2O72-
  • Cl-
  • H+

Produkty:

  • Cr3+
  • Cl2
    • H2O