Cr2(SO4)3 + 3 Ba(NO3)2 3 BaSO4 + 2 Cr(NO3)3

Reaktanty:

 • Cr2(SO4)3
  • Ba(NO3)2

   Produkty:

   • BaSO4
    • Názvy: Síran bárnatý zdroj: wikidata, získané: 2019-09-02, Barytová beloba zdroj: wikidata, získané: 2019-09-02
   • Cr(NO3)3