4 Cr + S8 4 CrS2

Reaktanty:

  • Cr
    • Názvy: Chróm zdroj: wikidata, získané: 2019-09-07, Cr zdroj: wikidata, získané: 2019-09-07
  • S8
    • Názvy: Síra zdroj: wikidata, získané: 2019-09-07, S zdroj: wikidata, získané: 2019-09-07

Produkty:

  • CrS2