CaO + SiO2 CaSiO3

Toto je acido-bázická reakcia (neutralizácia): CaO je báza, SiO2 je kyselina.

Reaktanty:

  • CaO
    • Názvy: Oxid vápenatý zdroj: wikipedia, získané: 2019-09-28zdroj: wikidata, získané: 2019-09-02, Pálené vápno zdroj: wikipedia, získané: 2019-09-28zdroj: wikidata, získané: 2019-09-02, CaO zdroj: wikidata, získané: 2019-09-02
    • Vzhľad: Biela tuhá látka zdroj: wikipedia, získané: 2019-09-28
  • SiO2

    Produkty:

    • CaSiO3