CaCl2 + 2 NaPO4 2 NaCl + Ca(PO4)2

Reaktanty:

  • CaCl2
    • Názvy: Chlorid vápenatý zdroj: wikipedia, získané: 2019-09-28zdroj: wikidata, získané: 2019-09-02, E509 zdroj: wikidata, získané: 2019-09-02
    • Vzhľad: Biela práškovitá alebo kryštalická látka zdroj: wikipedia, získané: 2019-09-28
  • NaPO4

Produkty:

  • NaCl
    • Názvy: Chlorid sodný zdroj: wikidata, získané: 2019-09-02
  • Ca(PO4)2