2 Ca3(PO4)2 + 10 C + 6 SiO2 P4 + 6 Ca(SiO3) + 10 CO

Toto je oxidačně-redukčná (redox) reakcia:

4 PV + 20 e- 4 P0 (redukcie)

10 C0 - 20 e- 10 CII (oxidace)

Ca3(PO4)2 je oxidačné činidlo, C je redukčné činidlo.

Reaktanty:

 • Ca3(PO4)2
  • Názvy: Fosforečnan trivápenatý zdroj: wikidata, získané: 2019-09-02, E341iii zdroj: wikidata, získané: 2019-09-02
 • C
  • SiO2

   Produkty:

   • P4
   • Ca(SiO3)
   • CO
    • Názvy: Oxid uhoľnatý zdroj: wikipedia, získané: 2019-09-28zdroj: wikidata, získané: 2019-09-02
    • Vzhľad: Bezfarebný plyn bez vône zdroj: wikipedia, získané: 2019-09-28