CO2 + ZnO ZnCO3

Toto je acido-bázická reakcia (neutralizácia): CO2 je kyselina, ZnO je báza.

Reaktanty:

  • CO2
    • Názvy: Oxid uhličitý zdroj: wikipedia, získané: 2019-09-28zdroj: wikidata, získané: 2019-09-02
    • Vzhľad: Bezfarebný plyn zdroj: wikipedia, získané: 2019-09-28
  • ZnO
    • Názvy: Oxid zinočnatý zdroj: wikidata, získané: 2019-09-02, Zinková beloba zdroj: wikidata, získané: 2019-09-02

Produkty:

  • ZnCO3